Sääntömääräinen kevätkokous

Kreivinajan Toimintatupa, käynti sisäpihalta

Raahessa 18.1.2017

Kutsu Raahen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenille

Sääntömääräinen kevätkokous 13.3.2017
Klo 18.00-18.45
Kreivinajan Toimintatupa, Brahenkatu 14-16, käynti sisäpihan kautta

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

 

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
  7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin.