Yhdistyksemme on mukana Pelastakaa Lapset keskusjärjestön Eväitä Elämälle -ohjelmassa, joka tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten/nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista.  Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta mahdollistamalla peruskoulun jälkeinen koulunkäynti tai osallistuminen harrastukseen.

Raahen paikallisyhdistys tukee ohjelmaan osallistumalla raahelaisten vähävaraisten perheiden lasten/nuorten harrastustoimintaa sekä nuorten koulunkäyntiä seuraavilla periaatteilla:

Oppimateriaalituki: Tuemme alle 18-vuotiaiden toisen asteen (lukion tai ammatillisten) opintojen oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Oppimateriaalitukea myönnetään oppikirjojen hankintaan, lukiossa myös laskimeen ja tutkintomaksuihin sekä ammatillisten opintojen edellyttämiin välineisiin (esim. työasut). Oppimateriaalitukea ei voida myöntää tietokoneen hankintaan tai matkakuluihin.

Tuki on kertaluonteista tai koko opintojen ajan kestävää.  Tuki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan – jatkoa voi hakea uudella hakemuksella/selvittämällä perheen taloudellinen tilanne sekä esittämällä opintosuoritusote opintojen etenemisestä. Tarvittaessa tuen myöntämista voidaan jatkaa opintojen loppuun saattamiseksi vaikka nuori täyttää matkan varrella 18 vuotta.

Harrastustuki: Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten/nuorten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Tukea voi hakea/voidaan myöntää yhteen harrastukseen/lapsi. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista, sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa ja sitä maksetaan todellisten kulujen perusteella. Yhdelle henkilölle myönnetään vain yhtä tukea. Tukea haetaan tuleviin kuluihin ja myönnetty tuki maksetaan yhdistykselle toimitettujen alkuperäisten tositteiden perusteella tai yhdistys maksaa sille toimitetun kausi/lisenssi- yms. laskun. Joissakin tapauksissa voidaan liikkeen kanssa sopia ostoluvasta, jolloin liike lähettää laskun sovituista ostoista paikallisyhdistykselle.

HAKEMINEN:

Oppimateriaali- ja harrastustuki haetaan oheisen linkin kautta keskusjärjestön sivulta löytyvillä lomakkeilla ja palautetaan oman paikallisjärjestön yhteyshenkilöille. Lue ylläolevat periaatteet ennen hakemuksen toimittamista.

Huom. Hakemukseen voi ja kannattaa laittaa tiedoksi kaikki harrastuksesta/opinnoista aiheutuvat kustannukset, mutta voimme myöntää tukea vain tuleviin kuluihin, tukea ei siis voi hakea takautuvasti hakupäivää edeltäviin kuluihin.

Hakemuslomakkeet Eväitä Elämälle-ohjelmaan >>

Hakemukset käsitellään paikallisyhdistyksen hallituksessa, joka kokoontuu kerran kuussa, mutta kesä-heinäkuun pidämme taukoa. Hallituksen kokoontumisajat näet etusivun tapahtumista. Täytä hakemuksesi huolellisesti ja toimita se hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta, jotta ehdimme kysyä tarvittavia lisätietoja ennen kokousta ja hakemuksesi tulee käsiteltyä:
– harrastustukihakemukset: Joni Frondelius, Haksluodontie 12, 92160 Saloinen
– oppimateriaalitukihakemukset: Mirja Ylikulju, Eskelisentie 6 c 2, 92140 Pattijoki

Voit myös lähettää hakemuksesi skannattuna sähköpostiimme: raahe@pelastakaalapset.net

Lisätietoa:  raahe@pelastakaalapset.net

Ilmoitamme tukipäätöksistä sähköpostilla. Tukipäätös on voimassa ja käytettävissä yleensä oppimateriaalituen osalta koko lukuvuoden, harrastustuen osalta 1-2 kk tai erikseen sovitun ajan.

Eväitä Elämälle -ohjelman rekisteriseloste