Hallituksen kokous

Palvelutalo Kreivinaika, Toimintatupa